Hur har de olika samarbetsparterna blivit aktuella?

De olika samarbetsparterna blev aktuella utifrån målsättningen om ett samarbete med brett deltagande från olika samhällsarenor. Migrationsverket har sedan lång tid haft en dialog och samarbete med samhällsaktörer i olika frågor, till exempel med frivilligorganisationer såsom Röda Korset och UNHCR gällande bland annat asylsökande, asylprocessen och rättsfrågor. I de fallen utvidgades samarbetet inom ramen för MIG Talks. I andra fall inleddes en dialog i spåren av Migrationsverkets bredare anslag om önskan till samarbete, till exempel genom Riksutställningars nyhetsbrev till museum och utställare runt om i Sverige.