Hur har intervjutexterna kommit till?

Texterna baseras på intervjuer och samtal mellan MIG Talks och den intervjuade. Full möjlighet har getts för intervjupersonen att ändra och vidareutveckla sin text. Alla texter är godkända av intervjupersonen innan publicering.