Hur har urvalet av de personer som syns på webbsidan gått till?

Företaget MIKLO www.miklo.se som genomför studier och analyser har på uppdrag av Migrationsverket bjudit in till deltagande i MIG Talks. Vad som har eftersökts är en spridning av deltagare som speglar sammansättningen av migrationens till Sverige under den senaste femårsperioden. Det vill säga: andelsfördelningen av personer som har kommit på de olika skälen för migrationen till Sverige (skyddsbehov, anknytning, arbete, studier, fria rörligheten inom EU/EES-området och återinvandring), kön, ursprungsregion och bosättningsort i Sverige.