Vad baseras statistiken på?

Statistiken över all migration till Sverige under perioden 2010-2015 baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik över nya invånare.

Befolkningsstatistiken omfattar de som har flyttat till Sverige och anmält till Skatteverket att de har för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst ett år.

  • För personer som inte är medborgare i ett EU-land innebär det att det krävs ett uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader för att bli folkbokförd.
  • EU/EES-medborgare behöver uppehållsrätt i Sverige. Den som arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för sin försörjning har uppehållsrätt.
  • De nordiska länderna har en överenskommelse om fri rörlighet, vilket innebär att en medborgare från de nordiska länderna har rätt att folkbokföra i Sverige.

Alla människor som har fått ett uppehållstillstånd från Migrationsverket på grund av skyddsskäl, arbete, anknytning till nära anhörig, eller studier folkbokför sig inte. Därför finns också tematisk statistik på webbsidan som visar hur många som har fått ett uppehållstillstånd från Migrationsverket på de olika grunderna för migrationen till Sverige.