Vad grundar sig migranternas CV:n på?

Migranternas CV:n baseras på den information som intervjupersonen själv har uppgett. Frågan som har ställts är om personen har flyttat i sitt liv för att bosätta sig på annan ort eller i annat land och vilket det huvudsakliga skälet eller drivkraften var för flytten (skyddsbehov, anknytning, studier eller arbete).