Vad innebär det att vara samarbetspartner?

Som initiativtagare har Migrationsverket haft det yttersta ansvaret för genomförandet av MIG Talks. Samarbetsparterna verkade gemensamt för övergripande måluppfyllelse. Medverkan specificerades närmare inom enskild överenskommen ram mellan Migrationsverket och samarbetsparten. Det omfattade till exempel möjligheten att delta i samtalsserien och möjligheten att bidra på ett sätt som kunde främja ett nyanserat och inkluderande samtal om migration.