Vad ligger bakom varje persons låtval?

Låten har valts utifrån känslan och tanken på hemlandet, flytten till Sverige och det fortsatta livet i det nya landet.