Varför lyfts migranterna fram?

Fakta och statistik är en viktig utgångspunkt, framförallt i en tid när frågorna diskuteras på bred front. Men migration är ingen sifferekvation. Berättelserna och perspektiven hos människorna som flyttar hit är grunden för kunskap om drivkrafterna och skälen bakom migrationen till Sverige. Därför ges människorna bakom migrationsstatistiken en framträdande roll inom MIG Talks.